Privacy- en Cookieverklaring

Laatst bijgewerkt: 23-05-2018

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DTD ICT, Hartveldseweg 33 A, 1111 BG  Diemen, ingeschreven onder handelsregisternummer 37105655 te Amsterdam

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combiniatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

DTD ICT verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers of derden die contact met ons opnemen.

Bijvoorbeeld indien u:

 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
 • een zakelijke relatie met ons heeft
 •  bij of voor ons werkzaam bent

Contact met ons kan plaatsvinden via:

 •  Telefoon
 •  Schriftelijke correspondentie
 •  Per e-mail
 •  Het contactformulier op onze website
 •  Een mogelijke link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail nieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.dtd.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Bij het bezoeken van de website worden door ons geen persoonsgegevens verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van ons contactformulier. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • Uw bericht
 • IP-adres
 • technische browserinformatie
 • mogelijk klik- en surfgedrag op onze website

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben dan worden deze vernietigd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

DTD ICT hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Wij nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Cookies

Op deze website worden alleen cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken en sitegebruik. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Google.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren zoals bijvoorbeeld uw taalinstelling onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Op deze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw device, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Er worden op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van DTD ICT via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indien door contact met ons op te nemen op:

DTD ICT / Privacy
Hartveldseweg 33-A
1111 BG  Diemen

Of u kunt een e-mail richten aan privacy@dtd.nl

Wij streven ernaar om een verzoek binnen 5 weken te verwerken

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maagtregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.